Tveten Gård

Formålet var å sette tilbake inventar i tråd med opprinnelig stand.

Tveten gård er regulert til spesialområde for bevaring, jf. Plan og bygningsloven.

Hovedhuset kan spores helt tilbake til 1706, og vi har utført innvendig, antikvarisk istandsetting/rehabilitering for å tilbakeføre det til sitt utseende fra 1850-årene.

 

 

Prosjekttype:
Rehabilitering av verneverdig / fredet hovedhus
Byggherre:
Oslo kommune Kulturetaten
Periode:
2015 -2016