Svendstuen Skole

Rehabilitering av klimaskjerm på skole i full drift.

Nedre del av skolegården er gravd opp for å føre takvann og overflatevann i nytt dreneringsanlegg, med fordrøyningsbasseng.
Ny utlekting, økt isolasjon, vindtetting og fasadeplater er montert. Alle takflater er tekket om og utvidet for å fange opp økt veggtykkelse og dypere takutstikk.
Alle vinduer ble byttet, og solskjerming montert.

 

Foto: Enerhaugen Arkitektkontor

Prosjekttype:
Klimaskjerm
Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF
Periode:
2014-2015