Stasjonsfjellet Skole

Rehabilitering og nybygg på skole i full drift. Passivhusstandard og Future Built.

Totalentreprise.

Eksisterende skole har blitt rehabilitert med komplett ny klimaskjerm i passivhusstandard. I tillegg er skolen utvidet med et nybygg på 800 m2 plassert frittstående fra den eksisterende bygningsmassen.
Nybygget er et passivhus og i tilllegg et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

 

Foto: Tove Lauluten

Prosjekttype:
Nybygg samt rehabilitering av eksisterende skolebygg
Areal:
Nybygg 800 m2, eksisterende bygg 3400 m2
Byggherre:
Undervisningsbygg
Periode:
2013-2014