Ambassaden

Rehabilitering

Den tidligere amerikanske ambassade skal restaureres tilbake det praktbygget det opprinnelig fremstod som. Som en del av det skal man etablere en ny underetasje under bygget for å få plass til nødvendige og moderne tekniske anlegg samt andre fasiliteter som vil heve totalopplevelsen av bygget for både brukere og gjester.

Riksantikvaren vedtok den 20.06.2018 fredning av den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens Gate 48.
Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasade, fasadekomposisjon, planløsning og rominndeling,
materialbruk, overflater, overflatebehandling, bygningsdeler som vinduer, dører, radiatorkasser, gerikter, listverk og detaljer som dørskilt, samt fast inventar.

https://ambassaden.fredensborg.no/

Lund Hagem arkitekter as og Atelier Oslo AS

Prosjekttype:
Rehabilitering
Byggherre:
Fredensborg AS
Periode:
2021-2023