Vibes gate 29

Rehabilitering og utvidelse

Sentralt på Majorstuen skal Vibes gate 29 rehabiliteres og utvides. Eksisterende leiligheter rehabiliteres, oppgraderes til dagens standard og utvides med karnapper. I tillegg vil gården utvides med en full 6. etg og inntrukket 7. etg. Totalt består gården etter rehabilitering av 28 leiligheter.

Fasaden vil gå gjennom en totalrenovering slik at gården vil få nytt og moderne utseende. Dagens balkongrekker skal erstattes med karnapper og nye, mindre balkonger til leilighetene. Grepene skal heve kvalitetene til gården og boligene.

 

 

Foto: Einar Aslaksen

Prosjekttype:
Rehabilitering av leiligheter
Byggherre:
Møllerveien 2 AS
Periode:
2020