Oslo Universitetssykehus – Ullevål sykehus

Rammeavtalepartner siden 2003

Oslo Byggentreprenør AS har i rammeavtaleperiodene kontinuerlig arbeidet med små og store prosjekter på eiendommene til Oslo Universitetssykehus. Dette gjelder Ullevål Sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker Sykehus, Gaustad, Dikemark, Legevakten og andre eiendommer under OUS.

bilder-060 bilder-017 bilder-016 bilder-011 ous5 bilder-012 16. 14.  

 

Prosjekttype:
Rammeavtale
Byggherre:
Oslo Universitetssykehus HF
Periode:
2003-2006 / 2006-2009 / 2009-2011 / 2011-2015 / 2015-2019