Turbinveien 32

Rehabilitering

Turbinveien 32 tidligere kjent som Munkehagen bad, ble oppført i 1920-årene som badehus tilknyttet Kristiania Renholdsverki Kværnerbyen. Bygningen er regulert til bolig, kontor og allmennyttige formål, samt spesialområde for bevaring. De to nederste etasjene inkl. tilbygg fra 60-tallet fungerer i dag som barnehage og bygningens øvre del skal ombrukes og tilpasses til boligformål. Bygningens bratte takvinkel åpner for bruk av mesaninetasjer og dobbelthøye rom, noe som gir selv de små leilighetene en god romlighet. I prosjektet utforskes slik sett spennet mellom kvalitative og kvantitative verdier. Kun mindre utvendige tiltak gjøres blant annet for å oppnå gode dagslysforhold for boligene, dette gjøres i dialog med Byantikvaren.

Arkitekt: rebuilding

Prosjekttype:
Rehabilitering
Byggherre:
OBOS
Periode:
2020