Telenor

Rammeavtalepartner siden 2018

Rammeavtale tømrer-/snekkerarbeider, bygningstekniske tilpasninger av eksisterende bygningsmasse. Spesielle sikkerhetshensyn og sikkerhetsklarering av alt utførende personell.

Prosjekttype:
Rammeavtale
Byggherre:
Telenor