Stortinget

Rammeavtale 2016 - 2019

Bygningsmessige vedlikeholdsarbeider og større rehabiliteringsprosjekter.

Prosjekttype:
Rammeavtale
Byggherre:
Stortingets administrasjon
Periode:
2016-2019