Kirkeristen – verneverdig bygning

Sikrings- og restaureringsarbeider

Prosjekttype:
Rehabilitering
Byggherre:
Oslo kommune