Foss Videregående Skole

Klimaskjerm; Rehabilitering av fasader, tak og vinduer på skole i full drift

Hovedbygget, gymsalbygget og rektorboligen ble oppført i 1900. Alle bygningene står på Byantikvarens «Gule liste» og behandles som fredet.

Vi har rehabilitert alle teglfasader, og utført antikvarisk rehabilitering av vinduer og dører. Utskifting av utvendige VA-ledninger, ny belysning av utearealer og universell utforming av inngangspartier er også utført.

Prosjekttype:
Klimaskjerm
Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF
Periode:
2011-2012